Financieringstafel Friesland

Het aanbod van financiering aan MKB-ondernemers en startups wordt steeds diverser en kan daardoor ook onduidelijk zijn voor ondernemers. Naast banken zijn er allerlei alternatieven, wat ondernemers meer mogelijkheden geeft, maar dat maakt de toegang tot investeringskapitaal niet altijd makkelijker.

In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden.
- Albert Einstein

Om de toegang te vergemakkelijken, heeft het Ministerie van EZK de zogenoemde Financieringstafels in het leven geroepen. In Friesland is dat de Financieringstafel Friesland, die wordt georganiseerd door WaterCampus Leeuwarden en provincie Fryslân.

Landelijke brancheorganisaties, zoals NVB, de SRA, MKB Nederland en de stichting MKB Financiering steunen het initiatief.

 


Vanaf €100.000

Voor innovatieve startups en doorgroeiers

Door de Financieringstafel Friesland wordt gezocht naar oplossingen voor bedrijven die vastlopen in hun zoektocht naar geld. De Financieringstafel is gericht op groeifinanciering voor het MKB. Zo helpt de tafel innovatieve startups en doorgroeiers, met een financieringsvraag vanaf €100.000.

Financieringstafel Friesland faciliteert samenwerkingen tussen partijen in de regionale financieringsnetwerken. Aan deze netwerken nemen onder meer investeringsmaatschappijen, banken, accountants en alternatieve financiers deel. Het doel hiervan is om te komen tot een optimalisering van de beschikbaarheid van kapitaal en alternatieve financiering. De drempel voor ondernemers moet zo verlaagd worden. Bedrijven melden zich voor financiering vaak als eerste bij banken. Op basis van door de banken opgestelde criteria kunnen deze financieringsaanvragen echter afgewezen worden. Banken lenen minder makkelijk geld uit, de wet verplicht hen ruimere buffers aan te houden.

Onder meer in antwoord hierop zijn er de laatste tijd tal van kapitaalverschaffers opgedoken zoals crowdfunding, private equity, informal investors, en participatiemaatschappijen. Met als gevolg dat starters of doorgroeiers wel veel meer keus hebben, maar vaak door de bomen het bos niet meer zien. Dit is jammer, aangezien deze bedrijven vaak goed in het ecosysteem van Friesland passen en kansrijk zijn.


Ondersteunt op verschillende vlakken

Financiering via marktpartijen, kennis en netwerk

De Financieringstafel Friesland helpt MKB-ondernemers, die via hun de bank geen financiering krijgen, bij het vinden van financiering via marktpartijen. Daarnaast worden MKB-ondernemers geholpen met de kennis en het netwerk van de partijen die aan tafel zitten. Financiering kan worden verstrekt door verschillende soorten financiers, zoals banken, business angels, fondsen en crowd funding.

Een ander doel van de Financieringstafel is het versterken van het bestaande ecosysteem in Friesland. Door de unieke samenwerking tussen verschillende soorten financieringspartijen die met de financieringstafel wordt gerealiseerd, kunnen hun netwerken worden verbonden.


Financieringstafels 2020

Eerste financieringstafel 2020 groot succes

Succesvolle eerste financieringstafel Friesland gehouden op 27 februari 2020 ✔👌

Op 27 februair is de eerste de financieringstafel Friesland gehouden bij het kennisinstuut Wetsus. 4 high tech bedrijven uit de regio hebben hierbij de kans gegrepen hun financieringsvoorstel voor te dragen aan de groep vast financiers en specialisten . Vanuit de tafel partners wordt nu onderzocht of en op welke wijze de gevraagde steun en advisering geleverd kan worden.

 

 


We komen graag met u in contact

Meld uw businesscase bij ons aan

Voor meer informatie over de komende financieringstafels, uw deelname daaraan, spelregels en meer kunt u vrijblijvend contact opnemen met de voorzitter van de Financieringstafel Friesland.

Albert Bosma
albert.bosma@wetsus.nl
058 284 3000

Of laat uw gegevens achter via het contactformulier.

Naar het contactformulier

Veelgestelde vragen

 • Komt mijn businesscases in aanmerking voor financiering?

  In Friesland richt de Financieringstafel, georganiseerd door WaterCampus Leeuwarden, zich op de sectoren waar de regio sterk in is.

  watertechnologie
  agri-food
  high-tech systems & materials
  energie
  chemie
  gezondheid

  Op deze manier worden belangrijke maatschappelijke thema’s als klimaatverandering en circulaire economie geadresseerd.

  De doelgroep is MKB-ondernemers met deze achtergrond die een veelbelovende businesscase hebben, maar die (nog) geen financier hebben kunnen vinden, voor een financiering vanaf €100.000.

 • Hoe verloopt een bijeenkomst met de Financieringstafel?

  Een bijeenkomst heeft de volgende opzet: een aantal ondernemers presenteert hun onderneming en stelt hun financieringsvraag, gericht op financiering vanaf €100.000. De aanwezige financiers reageren op het financieringsvraagstuk, geven advies over het vraagstuk en gaan met ondernemers aan de slag om financiering rond te krijgen.

  Voor de Financieringstafel Friesland houdt de betrokkenheid echter niet op bij het geld, want soms is kapitaal niet het enige breekpunt. Het komt ook voor dat een businessplan niet goed genoeg is, dat er in een bedrijf (nog) onvoldoende ondernemerschap aanwezig is om de verwachtingen waar te maken of dat andere kwaliteiten ontbreken. De Financieringstafel kan starters en doorgroeiers ook op die onderdelen de weg wijzen.

  Er zijn enkele gedragsregels afgesproken om bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie te kunnen waarborgen en zo open met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

 • Wanneer zijn de volgende tafels gepland

  De volgende financieringstafels Friesland zijn gepland voor:

  donderdag 15 april,

  dinsdag 23 juni,

  donderdag 17 september

  en dinsdag 8 december

 • Welke vaste financiers doen mee

  De deelnemers aan de financieringstafel Friesland bestaat uit vaste en financiers en een felxibele schil aan financiers.

  De vaste financiers die meedoen in Friesland zijn:  Rabobank, Stichting Bison,  Paques B.V., Carduso Capital, FSFE, FOM , Eijgen Finance en ING.

   

 • Welke ondernemers hebben al deelgenomen aan de tafel Friesland

  Deelnemers financieringstafel 27 februari 2020: 

  CE-Line BV / Wilco Dijkstra

  Redstack BV / Pieter Hack

  Ecoloro BV /Eric van Sonsbeek

  Bert Smit Sibinga / Foru-Solution BV 


Onze samenwerkingspartners


Financieringstafel Friesland

Het aanbod van financiering aan MKB-ondernemers en startups wordt steeds diverser en kan daardoor ook onduidelijk zijn voor ondernemers. Naast banken zijn er allerlei alternatieven, wat ondernemers meer mogelijkheden geeft, maar dat maakt de toegang tot investeringskapitaal niet altijd makkelijker.

In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden.
- Albert Einstein

Om de toegang te vergemakkelijken, heeft het Ministerie van EZK de zogenoemde Financieringstafels in het leven geroepen. In Friesland is dat de Financieringstafel Friesland, die wordt georganiseerd door WaterCampus Leeuwarden en provincie Fryslân.

Landelijke brancheorganisaties, zoals NVB, de SRA, MKB Nederland en de stichting MKB Financiering steunen het initiatief.

 

De Financieringstafel is er voor u

Wanneer is de volgende tafel waar u kunt pitchen ?

De eerste bijeenkomst wordt gehouden op 27 februari op WaterCampus Leeuwarden. Nadere informatie over deze bijeenkomst en de data van de volgende bijeenkomsten zullen binnenkort verschijnen op deze website.

Read more
Direct naar

Aanvragen & commissies

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

U kunt het aanvraag formulier opvragen bij het secretariaat Roely.Watzema@wetsus.nl

More info
Expertcommissie

Expertcommissie

De expertcommissie beoordeelt het business plan van de aanvrager inhoudelijk.

More info
Financieringstafel Friesland

Financieringstafel Friesland

Jouw idee zal eerst goedgekeurd moeten worden voor dat deze vrij gegeven wordt voor de Financieringstafel Friesland .Na een eerste screening door de Expertcommissie zal het financieel plan getoetst worden. Het kan zijn dat we je vragen om samen met een externe expert je financieringsvoorstel te professionaliseren. Wij zijn bereid 50% van deze kosten voor onze rekening te nemen mits wij akkoord gaan met de offerte van de expert. Onze voorkeur is dat wij je in contact brengen met onze eigen expert om het financieringsplan te professionaliseren.

More info

Need financial support from Bison?

Call or email