Financieringstafel Friesland: eenvoudiger financiering voor MKB

Leeuwarden, 6 maart 2020

Een goed idee, een uitstekend plan, maar financiering nodig. Vaak is het financieringslandschap voor groeiende en innovatieve bedrijven onduideliijk. Hierdoor weten startups en MKB-bedrijven niet altijd de juiste financier te vinden voor hun kapitaal- en/of financieringsbehoefte. Dat moet beter want ide toegang tot financiering is een van de belangrijkste knelpunten voor de groei van startende en innovatieve ondernemingen.

Financieringstafel Friesland is bedoeld om deze markt meer toegankelijk te maken voor ondernemers en om de samenwerking tussen financiers te versterken. De tafels worden in meerdere regio’s georganiseerd en worden ondersteund door het Ministerie van EZK, provincies en landelijke brancheorganisaties.

Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen vanaf nu ook in Friesland in contact komen met verschillende financiers die met hun specifieke kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden ondernemers direct verder kunnen helpen met het vraagstuk.

Welke ondernemers zijn geschikt voor de financieringstafels

In Friesland richt de Financieringstafel, georganiseerd door WaterCampus Leeuwarden en de provincie Fryslân, zich op de sectoren waar de regio sterk in is: watertechnologie, agri-food, high-tech systems & materials, energie, chemie en gezondheid . Op deze manier worden belangrijke maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, klimaatverandering en circulaire economie geadresseerd.

Samenwerkende partijen

De financiers en adviseurs die meedoen in Friesland zijn: Rabobank, Stichting Bison, Paques B.V., Carduso Capital, FSFE, FOM , Eijgen Finance, ING, RVO en provincie Fryslân. Daarnaast worden deze vaste tafel deelnemers aangevuld met een flexibele schil aan financiers welke zijn aangesloten bij het NVP ( Nederlandse vereniging van Participatie maatschappijen en Stichting MKB Financiering.

Praktische werkwijze

Ondernemers die knelpunten ervaren bij het aantrekken van financiering presenteren hun onderneming en stellen hun financieringsvraag (vanaf €100.000). Tijdens een bijeenkomst van de financieringstafel worden casussen van ondernemers besproken. Het gaat hier om veelbelovende plannen, die niet bij de juiste financier zijn ingediend of niet door één financier zelfstandig kunnen worden gefinancierd. Er worden in financieel opzicht oplossingen gezocht voor de onderneming en wie van de partners dit kan oppakken. De betrokkenheid houdt niet op bij het geld. Aan de deelnemende partijen wordt gevraagd met casuïstiek te komen om te kijken of er een oplossing kan worden gevonden voor het financieringsvraagstuk van de onderneming..

De komende tijd worden regelmatig bijeenkomsten van de Financieringstafel Friesland georganiseerd. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 15 april.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen bij de voorzitter Albert Bosma (albert.bosma@wetsus.nl) of ga naar www.bison-powered.nl.

Need financial support from Bison?

Call or email